لباس کار

از جمله وسایل استحفاظی فردی که در بیشتر کارگاه ها و کارخانجات مورد استفاده پرسنل قرار میگیرد لباس کار میباشد. لباس کار یکی از تجهیزات ضروری در محیط های کارگاهی محسوب میشود و تمامی پرسنل موظف هستند تا از آن برای حفظ ایمنی خود استفاده کنند. لباس کار بر خلاف سایر تجهیزات میتواند تمامی و یا بیشتر قسمت های بدن را بپوشاند. لباس کار نه تنها برای حفظ ایمنی پرسنل بلکه برای متحد الشکل شدن آنها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. اگر هر یک از پرسنل بصورت سلیقه ای لباس بپوشند مطمئنا جلوه بدی در محیط کار ایجاد خواهد شد و به همین دلیل لباس کار میتواند در متحد الشکل کردن کارگران نقش مهمی داشته باشد. لباس کار نسبت به شرایط محیط متفاوت میباشد. برخی از لباس های کار از الیاف و موادی تهیه و تولید شده اند که میتوانند در برابر حرارت نیز مقاومت خوبی داشته باشند اما برخی دیگر تنها نقش یونیفورم برای متحد الشکل کردن پرسنل را بر عهده دارند.

خرید لباس کار

اولین نکته در هنگام خرید لباس کار راحت بودن آن برای پرسنل میباشد. لباس کار نباید دست و پا گیر باشد و مانع فعالیت آنها شود. آزادی عمل پرسنل با پوشیدن لباس کار باید حفظ شود تا راندمان کاری آنها افزایش یابد. در محیط هایی که پرسنل با حرارت مستقیم آتش مواجه هستند باید از لباس کار ضد حریق استفاده شود  و لباس کارهای معمولی مناسب چنین محیط هایی نیستند. لباس کار جیب دار برای پرسنلی که همواره وسایلی را با خود حمل میکنند بسیار مناست است و میتوانند به راحتی وسایل همراه خود را در جیب های لباس کار قرار دهند.

123مجموع 58 محصول
123مجموع 58 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر